Вчитель технологій Деордієв Євген Віталійович працює над методичною проблемою:

«Розвиток художнього об'ємно-просторового мислення і творчої уяви в процесі продуктивної діяльності»

         Його учні вчаться самостійно ставити перед собою мету і знаходити шляхи її досягнення, доводити почату справу до кінця.

Розвивають творчі здібності, художній смак, ініціативу, окомір. На уроках панує атмосфера творчості та співпраці.

Використовуються міжпредметні зв’язки з геометрієй, кресленням, художньою культурою.