Майстер-клас для заступників директора НЗ міста, класних керівників області

«ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІЦЕЇСТІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ВИХОВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

 

Мета: представити систему роботи МТЛ щодо формування соціальної компетентності учнів в єдності концептуального, змістового та процесуального компонентів

Завдання:

1. Ознайомити з адміністративно-управлінським аспектом формування соціальної компетентності учнів.

2. Актуалізувати необхідність впровадження в освітній процес інноваційних виховних технологій.

3. Продемонструвати практичні аспекти реалізації квест-технології в виховному просторі закладу.

План проведення


Додатки:

Термінологічний словник

Зміст структурних компонентів соціокультурної компетентності

Змістово-процесуальна модель формування соціальної компетентності ліцеїстів

Критерії та показники рівнів сформованості в учнів соціокультурної компетентності

Система діагностичних методик вивчення рівня сформованості соціокультурної компетентності


Зразки сценаріїв станцій (матеріали до квесту "Моя країна - Україна"):

Станція "Українське національне вбрання"

Станція "Маріуполь - моя Батьківщина"

Станція "Мово моя українська"

Станція "Українська національна кухня"

Станція "Відомі українці"