Історична довідка

     Будівля Маріупольського технічного ліцею введена в експлуатацію в 1954 році. Проектна потужність – 720 місць. Сьогодні в закладі навчається близько 500 учнів. У 2018 р. здійснено капітальний ремонт та повне переоснащення ліцею.

     Новий навчальний заклад «Технічний ліцей» був відкритий у 1998 році рішенням Маріупольської міської ради та за сприянням Приазовського державного технічного університету. З 2004 року заклад був реформований у навчально – виховний комплекс «Технічний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів».

     З 2007 року навчально-виховному комплексу надано статус регіонального базового закладу із впровадженням профільного навчання.

     У 2010 році колектив став переможцем обласного конкурсу на кращу модель профільної освіти.

     Три роки поспіль педагогічний колектив був відзначений в книзі «Флагмани освіти і науки України».

     Заклад не має власного мікрорайону. Учні на навчання приймаються на конкурсній основі.

     Серед ліцеїстів – переможці Всеукраїнських олімпіад та конкурсу-захисту МАН з фізики, математики, інформатики тощо, такі, що за результатами зовнішнього незалежного оцінювання  отримали 200 балів. 

   Рішенням Маріупольської міської ради 17.08.2012 року №756 закладу надано назву Комунальний заклад "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міської ради Донецької області.Ліцей сьогодні

    Маріупольський технічний ліцей як профільний навчальний заклад існує двадцять років, які є шляхом сходження до вершин творчого самотворення та самоздійснення учнів та педагогів, є одним із кращих навчальних закладів міста. Його місія - формування української еліти, виявлення та розвиток талановитої молоді, орієнтація її на життєвий успіх через самоактуалізацію та творчу самореалізацію, для життєвого та професійного самовизначення ліцеїстів.

     Ліцей є тією сферою, у якій твориться гуманна, інноваційна освіта, яка орієнтована на свого учня, його запити, нахили, потреби, можливості та притягання. До моделі збагаченого особистісно зорієнтованого простору входять взаємопов'язані компоненти: базова, допрофільна та профільна освіта; додаткова освіта та освітні послуги; Приазовський державний технічний університет; соціальні партнери; ліцейські традиції та родина.

     Ліцей - «школа відкритих можливостей» для учнів, творча лабораторія для педагогів міста та регіону. У тісній співпраці з соціальними партнерами реалізуються ліцейські комплексно-цільові програми «Створення ефективної моделі управління особистісним зростанням вчителя», «Формування іміджу навчального закладу», «Обдаровані діти», «Модель управління якістю результатів освіти», «Профільне навчання», через систему яких і здійснюється основне управління навчально-виховним процесом. Для задоволення потреб учнів та їх батьків, розкриття потенціальних можливостей дітей навчання організовано за профілями: фізико-математичний, технічний, технологічний, хіміко-біологічний. Функціонує мережа додаткових освітніх послуг, клубів та гуртків. Запроваджена індивідуалізація навчання через створення індивідуальних освітніх маршрутів; кожен має доступ до мережі Інтернет. Мова навчання - українська.

     З 2007 року закладу було надано статус регіонального базового закладу з провадження профільного навчання. В 2010 році - став обласним призером в конкурсі на кращу модель профільного навчання в номінації «Модель профільної групи».

     Тісне співробітництво ліцею з Державним вищим навчальним закладом «Приазовський державний технічний університет» (ректор Волошин В.С., академік, доктор технічних наук,) в єдиному комплексі «школа-ліцей-університет» дає свої результати : 95 % старшокласників підтверджують технічну і технологічну профільну спрямованість при випуску, багато колишніх ліцеїсти займаються науковою діяльністю, стали аспірантами та викладачами вузу. Науковці викладають спецкурси та факультативи; проводять практичні та наукові роботи з ліцеїстами на базі лабораторій вузу, консультують учнів та педагогів щодо поглибленого вивчення окремих тем профільних дисциплін; керують науково-дослідницькими роботами учнів в межах Малої академії наук. Професор, доктор технічних наук, Малінов Л.С. багато років очолює ліцейське наукове товариство «Пошук». Кожного року ліцеїсти є активними учасниками Регіональної студентської науково-технічної конференції, та конференцій, які проводять окремі факультети.

     Завдання забезпечення якісної роботи з обдарованими дітьми виконує колектив професіоналів-однодумців, майстрів своєї справи. Серед вчителів - переможці, лауреати Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» з математики, англійської мови, інформатики, історії та права, географії, біології, фізики, дипломанти інших конкурсів професійної майстерності. Лауреати та переможці конкурсів «Кращий працівник року», «Маріуполець року». На базі закладу щорічно проводяться різноманітні методичні та виховні заходи міського та обласного рівнів.

     Ліцеїсти не тільки учасники, призери, переможці Всеукраїнських предметних олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН України, а й постійні переможці таких конкурсів, як «Intel-Техно Україна», «Intel Еко-Україна» - національного етапу міжнародного конкурсу Intel ІSЕF, Всеукраїнського чемпіонату комп'ютерних талантів «Золотий Байт», Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт». Кожного року імена кращих із кращих заносяться на ліцейську «Алею зірок».

     Ті, хто спілкуються з ліцеїстами, відчувають їхню відкритість, незалежність суджень, їхнє уміння поважати думку іншого, їхнє уміння спілкуватися з дорослими на рівних.

     Традиції ліцею забезпечують процес соціалізації учнів, дозволяють відчути себе повноправними представниками мікросвіту під назвою «Технічний ліцей».

     Навчальний заклад в 2012 році посів І місце в першому обласному конкурсі «Кращий навчальний заклад щодо роботи з обдарованими дітьми», став «Флагманом сучасної науки і освіти України». Результативність роботи ліцею підтверджена свідоцтвом про атестацію, згідно з яким ліцей визнано атестованим на високий рівень освітньої діяльності.

Візитка "Освітні послуги" >>>


Ліцей - школа відкритих можливостей
Співпраця з вищими навчальними закладами, науковими установами,

громадськими організаціями 

Приазовський державний технічний університет

Участь ліцеїстів

у наукових студентських конференціях:

-   VIII Регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки» - 18 учасників.

у олімпіадах

Викладачі залучаються до консультування щодо написання науково-дослідницьких робот МАН (кафедри: інформатики, фізики, економіки, хімії, матеріалознавства, теплофізики та теплоенергетики металургійного виробництва, екології, вищої та прикладної математики)

Викладачі проводять факультативні заняття:

-   з матеріалознавства – Іващенко В.Ю.

-   з «Світ та матеріали» - Хлєстова О. А.

-   з економіки – Куровська О. А.

Донецький державний університет управління

Участі у конференції молоді «Україна очима молоді» (кафедра екологічного менеджменту ДонДУУ) – Георгієв В. А. викладає факультатив з екології

Маріупольський державний університет

Факультет іноземних мов (англійська), філологічний (кафедри української та російської філології) – консультування щодо написання науково-дослідницьких робіт.

Школа мистецтв

Проведення викладачами школи майстер-класів та практичних занять для учнів технологічного профілю, консультування науково-дослідницьких робіт (секція «Мистецтвознавство»).