Матеріали для слухачів підготовчих курсів 2019 р.

23.02.19 року

 

Домашнє завдання з математики для слухачів підготовчих курсів групи № 1,  № 2

1.Один из четырёх углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, в 11 раз меньше суммы трёх остальных углов. Найдите эти четыре угла.

2.Упростить:

а)  хn+4 · xn-3 : x2n+1

б) у3n · у3 : (уn)3

в) хn : (x10 : x12)

г) х5n : x3n · x4n+2

 

Домашнє завдання з української мови (7 клас)

Завдання на 30 квітня:

З-поміж поданих варіантів відповідей оберіть один правильний.

1. Спільнокореневим до прикметника бравий є слово рядка

а) бра;   б) брамний;   в) бравість;   г) бранець.

2. Визначте кількість іменників, ужитих у реченні У високім небі зійшла вечірня зоря й місяць сповістив свої права в земному володінні (М. Черничук).

а) три;   б) чотири;   в) п’ять;   г) шість.

3. Лексичну норму порушено у словосполученні рядка

а) інформаційний канал;   б) громадський обов’язок;  

в) професійний футболіст;   г) воєнний стан.

4. Помилково вжито розділові знаки в реченні рядка

а) Над селом, над полями та горами розмахувала своїми розкішними крильми весна (Ю. Станинець).

б) Тут сіють жито й овес, садять картоплю та квасолю в міжряддя (Ю. Станинець).

в) Усе живе на нашій планеті – не може існувати без води (З енцикл.).

г) Вітер заснув, затих і тільки зрідка колишеться серед зеленого листя дерев (Б. Грінченко).

5. Правильно написано всі слова рядка

а) півгодини, пів’ящика, пів’Ямполя;   б) бур’ян, дит’ясла, тьм’яний;

в) листям, знаряддям, обличчям;   г) вужчий, низчий, легший.

6. Закінчення має іменник у рядку

а) вулиці Житомир..;   б) місце для підпис..;  

в) ціна комп’ютер..;   г) величина радіус..

7. Разом потрібно писати всі прикметники рядка

а) воле/любний, науково/технічний;   б) легко/атлетичний, право/бережний;

в) лісо/степовий, м’ясо/молочний;   г) чорно/земний, блакитно/синій.

8. Допущено помилку в написанні числівника рядка

а) трьомсот п’ятьом;   б) шістдесятьома двома;

в) восьмисот чотирьох;   г) дев’яноста трьома.

9. Займенник у реченні Верби сплакували листям, їхні золоті сльози гнало за водою (Гр. Тютюнник) вжито у відмінку

а) називному;   б) родовому;   в) знахідному;   г) орудному.

10. Через дефіс потрібно писати всі займенники рядка

а) будь/хто, який/небудь;    б) аби/хто, будь/який;  

в) казна/хто, де/хто;    г) хтозна/що, ані/який.

Додатково для 1 та 2 груп:

Переписати речення, підкреслити граматичну основу (підмет, присудок), дієприкметниковий зворот, розставити знаки (де потрібно)

1. Тихо дрімала встелена осіннім листям земля.

2. Заплетені зеленим горошком трави м’яко лоскотали босі ноги.

3. Довкола площі стояли чепурні будиночки закриті городами і селами.

4. Молодий машиніст зворушений до сліз вперше вів електровоз.

5. Мандрівник наляканий грозою прибивсь на наш вогонь.

6. Троянда усміхається сонцю шовковими пелюстками розтуленими назустріч теплу та світлу.