Мова навчання - російська

 

Фізико-математичний профіль

Орієнтація на ВНЗ за напрямками:

 • Технічні

 • Економічні

 • Соціально-педагогічні

 • Фізико-математичні

Спецкурси за вибором:
Технічні вимірювання і фізика, механіка в класах з поглибленим вивченням фізики, числові методи розв'язання задач механіки, графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей, креслення

Математичний профіль

Орієнтація на ВНЗ за напрямками:

 • Технічні

 • Економічні

 • Соціально-педагогічні

Спецкурси за вибором:
Методи розв'язування фізичних задач, мир і матеріали, фізична математика, числові методи розв'язання задач механіки, креслення

Інформаційно-

технологічний профіль

 Орієнтація на ВНЗ за напрямками:

 • Технічні

 • Інформаційні технології

 • Автоматизація виробництва і процесів

 • Прикладна математика

Спецкурси за вибором:
Комп'ютерна графіка, веб-дизайн, об'єктно-орієнтоване програмування

Хіміко-біологічний профіль

Орієнтація на ВНЗ за напрямками:

 • Медичне

 • Фармацевтичне

 • Харчове

 • Технологічне

 • Хімічне

 • Біологічне

Спецкурси за вибором:
Біоорганічна хімія, хімія ВМС, фізико-хімічні дослідження, основи науково-дослідної роботи, рішення нестандартних завдань з хімії

Технологічний профіль

 

Орієнтація на ВНЗ за напрямками:

 • Архітектор

 • Дизайнер

 • Мистецтвознавець

 • Культуролог

 • Будівельник-конструктор

Спецкурси і курси за вибором:

Малюнок, живопис, композиція, історія мистецтв, дизайн, комп'ютерна графіка, кольорознавство, проектування, макетування