Статті педагогічних працівників, які надруковані у педагогічних виданнях

 

ПІБ автора

Видання

Вихідні дані

(№ та рік видання)

Тема статті

 1.  

Быков А.А.

Методичний вісник

2002 р.

№1-С.38-44

Изучение массивов  на уроках информатики в школе

 1.  

Асаулюк В.А.

Методичний вісник

2003 р.

№4.-С.50-52

Система работы практического психолога по адаптации учащихся первого курса

 1.  

Шиманская Л.А.

Методичний вісник

2003 р.

№4.-С.59-61

Организация и проведение бинарных уроков

 1.  

Малинов Л.С.

Методичний вісник

2004 р.

№1-С.60-63

Программа спецкурса «Основы технического творчества»

 1.  

Петровська Н.В.

Методичний вісник

2004 р.

№2-С.22-31

Модель впровадження громадянської освіти

 1.  

Петровська Н.В.

Педагогічна скарбниця Донеччини

2004 р.

№2-С.56-57

Виховання       самодостатньої особистості через виховну систему життєвого самовизначення

 1.  

Чейлях А.П.

Методичний вісник

2004 р.

№1 - С.53-58

Программа факультативного спецкурса «Введение в мир материалов»

 1.  

Русінова О.Є.,
Шиманська Л.А.

 

Методичний вісник

 

2005 р.

№2 С. 63-71.

Вживання інтеграла і диференціала у механіці

 1.  

Ляднова Л.С.

Збірник доповідей регіональної науково-практичної конференції Донецького національного університету/За ред. проф. В.І.Сторожева

2007 р.

Донецьк: Вид-воДонНУ

С.519-522

Впровадження відкритої системи взаємодії «вчитель-учень» на уроках математики//Сучасні проблеми якості  освіти

 1.  

Коломоєць Н.О.

Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції у м. Донецьку

 

2008 р.

5-6 листопада У 3-х томах Том 1. Донецьк: Каштан

С.334-338

Формування природовідповідного освітнього простору на уроках історії-шлях до виховання соціально компетентної особистості// Компетентнісно орієнтована освіта:досвід, проблеми, перспективи

 1.  

Ляднова Л.С.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції у м. Донецьку

 

5-6 листопада 2008 року У 3-х томах Том 3.-С.380-384

Психолого-педагогічна підтримка учня в моделюванні індивідуальної  траєкторії     розвитку//Компетентністно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи

 1.  

Петровська Н.В.

Методичний вісник

2008 р.

№2 - С.58-63

Реалізація аспектів кредитно-модульної системи в практичній діяльності вчителя історії

 1.  

Петровська Н.В.

Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції у м. Донецьку

 

2008 р.

5-6  листопада

У 3-х томах Том 1

С. 338-344

Реалізація аспектів кредитно-модульної системи   в практичній діяльності вчителя історії// Компетентністно  орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи

 1.  

Русінова О.Є.

Матеріали Міжнародної науково-практичної   конференції у
м. Донецьку

 

2008 р.

5-6 листопада

У 3-х томах

Том 1 -С.345-349

Модульно-рейтингова система оцінки навчальних досягнень учнів як компонент кредитно-  модульної системи   навчання// Компетентністно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи

 1.  

Шиманська Л. А.

Фізика, Шкільний світ

№ 10 (382)
квітень 2009
с. 1-4

Особливості дослідницької діяльності учнів під час вивчення астрономії

 1.  

Ляднова Л. С.

Інформаційно-методичний журнал «Школа»

№ 3 (39)
березнь 2009
с. 22-30

Моделювання індивідуальної траєкторії розвитку учня

 1.  

Вяхірева Н. І.

Інформаційно-методичний журнал «Школа»

№ 3 (39)
березнь 2009
с. 31-32

Підготовка учнів до життя у сучасному інформаційному просторі

 1.  

Солодова І. В., Цибенко Л. Г., Бровкіна Л. А.

Методичний вісник. Спецвипуск з хімії

2010 рік
с. 31-36

Розробка інтегрованого урока «Естери. Реакція естерифікації. Гідроліз естеров. Застосування»

 1.  

Пономарчук В.В.

Інформаційно-методичний журнал «Школа»

2011 р., №10

Інформаційна культура як необхідний компонент ефективного менеджменту

 1.  

Петровська Н.В.

Інформаційно-методичний журнал «Школа»

2011 р., №10

Предметний кабінет як інформаційно-освітнє середовище

 1.  

Быков А.А., Гайдин В.В.

Методичний вісник

2011 р., №1

Интегрированные уроки. Физика

 1.  

Быков А.А., Деордиева Т.И.

Методичний вісник

2011 р., №1

Интегрированные уроки. Основы дизайна

 1.  

Требина О.О.

Методичний вісник

2011 р., №3

Цикл уроків «Тригонометричні рівняння та нерівності. 10 клас»

 1.  

Солодова І. В.

Інформаційно-методичний журнал «Школа», Збірник тез науково-методичного семінару «Сучасна хімічна освіта: досвід та перспективи»

№7, 2011 р.

Проблеми до профільного та профільного навчання в групах поглибленим вивченням хімії

 1.  

Степухова Н.Д.

Методический вестник

2012 р., №7

Стилистические фигуры: анафора, эпифора, антитеза, градация, инверсия, риторический вопрос и риторическое обращение, многосоюзие и бессоюзие в художественных текстах поэтов

 1.  

Дєордієва Т.І.

Методичний вісник

2012 р., №2

Формування художньо-практичної компетентності учнів через інтерактивну взаємодію учасників освітнього процесу

 1.  

Ляднова Л.С., Бровкіна Л.О.

Інформаційно-методичний журнал «Школа»

2012 р., №3

Формування інформаційної культури вчителя. Методичний супровід

 1.  

Русінова О.Є.

Інформаційно-методичний журнал «Школа»

2012 р.

Модульно-рейтингова система оцінювання навчальних досягнень учнів

 1.  

Ляднова Л.С.

Інформаційно-методичний журнал «Школа»

2012 р.

Моделювання індивідуальної траєкторії розвитку учня

 1.  

Вяхірєва Н.І.

Інформаційно-методичний журнал «Школа»

2012 р., №7

Підготовка учнів до життя в сучасному інформаційному просторі

 1.  

Литвих Т.П.

Спецвипуск «Методичного вісника»

2012 р.

Робота над текстом на уроках української мови

 1.  

Солодова И.В., Безродняя И.В.

Спецвипуск «Методичного вісника»

2012 р.

Подготовка к тестированию учащихся на уроках химии

 1.  

Шиманська Л.А.

Спецвипуск «Методичного вісника»

2012 р.

Самоосвіта як запорука якісної підготовки до ЗНО

 1.  

Гайдін В.В.

Фізика

2012 р., №9

Інтерференція світла

 1.  

Вяхірева Н. І.

Інформаційно-методичний журнал «Школа»

2012 р. №7

Математична освіта: впровадження моделі концентрованого навчання. Педагогічне дослідження

 1.  

Петровська Н. В.

Інформаційно-методичний журнал «Школа»

2012 р. №6

Організація громадянської освіти у форматі групової роботи. Проект. Творчі проекти. Проекти переможців Одеського міського конкурсу «Партнерство заради виховання»

 1.  

Каменщикова О. В.

Інформаційно-методичний журнал «Школа»

2012 р. №11

Шляхи реалізації цільової комплексної програми «Обдаровані діти»

 1.  

Требина Е. А, Вяхирева Н. И., Русинова Е. Е., Ткаченко С. Г.

Математика в определениях, формулах примерах и задачах. Часть III. Учебное пособие для учащихся: Под редакцией Субрысь Л. В.

Мариуполь: ГНМЦ, 2012 р. – 80 с., ил.

 

 1.  

Литвих Т. П.

Збірник завдань з української мови та літератури для підготовки учнів 10-11 класів до олімпіад, конкурсів, турнірів

ММНМЦ, 2012 р.

 

 1.  

Каменщикова О.В., Петровська Н.В.

Педагогічна скарбниця Донеччини

№2, 2013. – С. 39-41

Дистанційні технології і роботі з обдарованими учнями

 1.  

Каменщикова О.В.

Педагогічна скарбниця Донеччини

№2, 2013. – С. 44-46

Управління функціонуванням та розвитком системи роботи з обдарованими

 1.  

Куриленко О.А.

Газета «English»

або на сайті

2017р.,№20, October – С. 11

«Ukrainian cuisine» до підручника О.Д. Карп’юк, level B1

 1.  

Куриленко О.А., Биков А.О.

Газета «English»

або на сайті

2017р.,№20, October – С. 20 

Integrated English
and IT lesson «English-speaking countries through the program “Windows cinema” », 10 клас

 1.  

Куриленко О.А.

Програма круглого столу, 30 берез. 2017 р. / за ред. Г.В. Рудницька

Маріуполь, МДУ– С. 26

Сучасні технології навчання іноземної мови в закладах освіти

 1.  

Куриленко О.А.

Сайт "Методичний портал"

metodportal.net/node/58777

Контрольні роботи з англійської мови для 10-11 класів

 1.  

Куриленко О.А.

Сайт "Методичний портал"

metodportal.net/node/58776

Шаблон уроку англійської мови

 1.  

Куриленко О.А.

Сайт "Super.UROK-UA.com"

https://super.urok-ua.com/theme-william-shakespeare-is-a-brilliant-individual-after-classes-activity-for-8-11-classes/

“William Shakespeare is a brilliant individual” After classes activity for 8-11 classes

 1.  

Куриленко О.А.

Сайт "UROK-UA.com"

-

Розробки уроків англ.мови

 1.  

Гусєва А.В.

Програма круглого столу, 30 берез. 2017 р. / за ред. Г.В. Рудницька

Маріуполь, МДУ– С. 26

Сучасні технології навчання іноземної мови в закладах освіти

 1.  

Ляднова Л.С.

Газета "Математика"

2017р., №22, листопад, - С.23

"Так чи ні?" Урок геометрії в 9-му класі з елементами алгоритмізації

 1.  

Куриленко О.А.

Сайт "Super.UROK-UA.com

https://super.urok-ua.com/konspekt-uroku-z-angliyskoyi-movi-na-temu-we-are-ukrainians-u-8-klasi-do-pidruchnika-o-d-karp-yuk/

Конспект уроку з англійської мови на тему: “We are Ukrainians” у 8 класі до підручника О.Д.Карп’юк